Aanvullende informatie over het coronavirus

Beste mevrouw, heer,

De eerste hectische weken van de Corona-crisis liggen inmiddels achter ons. Binnen de koepel van de TCA-tandartspraktijken hebben wij die periode benut om duidelijkheid te verkrijgen over de impact van het virus en de gewenste maatregelen voor onze praktijk. Nu we – op aangeven van het kabinet - toeleven naar een geleidelijke hervatting van het dagelijkse leven, gaan wij de praktijk weer openstellen voor de reguliere mondzorg. Dat is goed nieuws, waarvoor wij echter wel een beroep doen op uw medewerking, en soms ook uw geduld.

Op advies van de beroepsverenigingen hebben wij in de afgelopen weken alleen noodgevallen behandeld. Nu is het moment aangebroken waarop niet alleen de acute klachten, maar ook de controles en uitgestelde behandelingen weer ingepland kunnen worden. Om die inhaalslag in goede banen te leiden, starten onze medewerkers vanaf vandaag met de inroostering. Zij nemen te zijner tijd contact met u op om een afspraak te maken. U hoeft dus niet zelf te bellen, behalve wanneer u dringende klachten hebt.

Als tandheelkundig professionals zijn wij opgeleid om te werken met mensen die een infectie hebben. Dat betekent dat wij van nature gewend zijn aan strenge maatregelen op het gebied van veiligheid en hygiëne. Die maatregelen hebben wij in het licht van de Coronacrisis zelfs nog verder aangescherpt, zodat u veilig kunt plaatsnemen in de behandelstoel.
Vanaf heden gelden deze aanvullende regels in al onze praktijken:
• Wij respecteren de 1,5-meter-grens in onze praktijken, onder meer met een aangegeven looproute en een beperkt aantal patiënten in de wachtkamer. Om die
reden vragen wij u om zoveel mogelijk alleen te komen (en anders 1 kind, 1 ouder)
• Wij hanteren langere openingstijden om afspraken te kunnen spreiden en de achterstanden zo snel mogelijk weg te werken.
• De behandelruimte en de praktijk worden extra schoongemaakt, ook tussentijds.
• We vragen iedereen om de handen te reinigen met de aanwezige desinfectiegel.
• Bij het maken van de afspraak informeren wij naar uw gezondheidstoestand, zodat wij indien nodig passende maatregelen kunnen nemen. In sommige praktijken meten wij voor alle zekerheid uw temperatuur met een voorhoofdthermometer.

Wanneer iedereen zich aan deze regels houdt, kunnen wij zowel voor u als voor onze medewerkers de veiligheid garanderen. Een goede mondgezondheid duldt geen uitstel, dus laten wij er samen aan werken om dit weer voor iedereen mogelijk te maken.

Met dank voor uw begrip, en graag tot ziens in de praktijk,

Team Vitalis

Download hier de update