Informatie over de behandeling van de mondhygiëniste

Algemeen

Het tandvlees vormt het fundament van uw gebit. Zonder gezond tandvlees is het onmogelijk een gezond gebit te houden. Zorg aan uw tandvlees en preventie van tandvleesproblemen vormt dan ook een belangrijk onderdeel van onze praktijk. De zorg aan uw tandvlees wordt binnen onze praktijk verricht door onze mondhygiënistes.

De mondhygiënist is een HBO-opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de tandheelkundige gezondheidszorg. Zij hebben een specifieke deskundigheid op het gebied van mondverzorging en de behandeling van ontstoken tandvlees. Eenvoudig gezegd; de mondhygiënist behandelt mond- en tandvleesproblemen en helpt nieuwe te voorkomen. De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist.

Waarom verwijzing mondhygiëniste?

Uw tandarts heeft een aandachtspunt voorzien met betrekking tot uw tandvlees. Dat kan van preventieve aard zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook een ontsteking van uw tandvlees zijn. Voor de juiste behandeling van dit aandachtspunt heeft uw tandarts u doorverwezen naar de mondhygiëniste.

Wat kunt u verwachten?

De mondhygiëniste heeft van uw tandarts al vernomen waarom u bent doorverwezen. Niettemin zal zij u uitleggen wat u van haar kunt verwachten. De mondhygiëniste zal de situatie van uw tandvlees bekijken en hiervan verslag doen aan u. Bij algemene tandvleesproblemen als bijvoorbeeld tandsteen zal zij u hiervoor direct behandelen. Daarbij zal zij u ook voorzien van een instructie voor mondhygiëne.

Wat gaat de behandeling kosten?

De behandelingen uitgevoerd door de mondhygiëniste vallen binnen twee tariefgroepen (UPT-codes) die door de NMa zijn vastgesteld. Dat is omdat er veel verschil kan zitten in de aard van het aandachtspunt en daarmee ook de behandeling hiervan.

Zie voor een uitgebreide uitleg van de kosten voor de behandelingen uitgevoerd door de mondhygiëniste de bijlage Behandelingskosten mondhygiënist.

Een ontsteking aan uw tandvlees

Een ontsteking van het tandvlees kan zich beperken tot het tandvlees (zgn. gingivitis), maar kan zich ook uitbreiden naar het kaakbot rondom de tanden en kiezen (zgn. parodontitis). Om een goed overzicht te krijgen over de locatie, de mate en de uitgebreidheid van de ontsteking zal de mondhygiëniste dit nauwkeurig in kaart moeten gaan brengen.

Waarom is uw tandvlees ontstoken?

Niet iedere persoon heeft last van ontsteking van het tandvlees en/of kaakbot. Meerdere factoren bepalen of een persoon gevoelig is voor het ontstaan en het ontwikkelen van tandvleesontstekingen. Om te kijken welke factoren er bij u ten grondslag liggen, zal er uitgebreid gekeken worden naar alle factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn, zoals gezondheid, medicijngebruik, erfelijkheid, roken en mate van mondhygiëne.

Röntgenfoto’s?
Indien het kaakbot betrokken is bij de ontstekingen rondom de tanden en kiezen kan het noodzakelijk zijn aanvullende röntgenfoto’s te maken om te beoordelen of en hoeveel kaakbot er verloren is gegaan en op welke wijze de behandeling van de mondhygiëniste daarop aangepast moet worden.

Behandelplan 
Met al deze gegevens, die genoteerd worden in een zogenaamde pocket- of parodontiumstatus, bepaalt de mondhygiëniste en/of tandarts welke tanden en kiezen wel, misschien, of niet meer te behouden zijn. De mondhygiëniste en/of tandarts bespreekt tenslotte met u het voorstel voor de behandeling en de volgorde waarin die zal worden uitgevoerd. De overeengekomen behandeling zal worden vastgelegd in een behandelplan en een begroting.

Eerste bezoek 
In de eerste zitting bij de mondhygiëniste worden alle gegevens dus verzameld, geïnventariseerd en beoordeeld. Er zal uitgebreid informatie gegeven worden over de oorzaken, verloop en behandelmogelijkheden van de ontstekingen. Alsmede over de gevolgen van het wel/niet behandelen en de kosten.

Kosten

Een toelichting op de kosten voor de mondhygiëniste kunt u hier vinden.

Folder

Misschien maakt u zich zorgen na het voorgaande gelezen te hebben. Het is echter uitermate belangrijk een volledig beeld te hebben van de tandvleesontstekingen om de situatie, die op u van toepassing is, te kunnen bepalen. Belangrijk is om, voor u naar de mondhygiëniste gaat, de folder die u van uw tandarts heeft gekregen aandachtig door te nemen. Dit vergemakkelijkt de bespreking en uitleg van uw gebitssituatie.

Voor vragen en/of opmerkingen omtrent uw verwijzing naar de mondhygiëniste kunt u deze aan uw eigen tandarts stellen.