Esthetiek - een mooi, natuurlijk gebit

TCV heeft een spreekuur voor esthetische tandheelkunde. Deze consulten geschieden door tandarts A. van den Akker (actief lid van de DAED). Tijdens een kort consult (15-30 minuten) wordt de esthetische vraagstelling met u besproken, een kort mondonderzoek verricht en worden er mondfoto’s en zonodig gebitsafdrukken genomen. Indien nodig wordt er een vervolgonderzoek gepland. Bij het vervolgonderzoek worden er eventueel röntgenfoto’s gemaakt, een status van het tandvlees (parodontium) vervaardigd en een onderzoek naar het functioneren van het gebit gedaan. Na de consultatie wordt een plan opgesteld en per email met u gecommuniceerd. Het probleem, de behandelmogelijkheden, het verwacht eindresultaat, de kosten en de duurzaamheid van de behandeling komen daarbij aan de orde. Doordat wij in dit kader in teamverband werken, zullen wij u altijd de best mogelijke oplossing kunnen bieden. Zo esthetisch en mooi mogelijk, duurzaam, niet onnodig kostbaar en passend bij uw behandelwens en met zo min mogelijk schade aan uw gebit.


 

Voorbeeld van onzichtbare kronen op de voortanden.

Het tandvlees Omdat we van mening zijn dat een gezond gebit op een gezond fundament staat wordt veel aandacht besteed aan een gezonde conditie van het tandvlees. Omdat ook een goed onderhoud van groot belang is voor de duurzaamheid van de esthetische restauraties, hebben wij mondhygiënistes en preventieassistentes werkzaam die u hierbij van dienst kunnen zijn. Kleine chirurgische correcties voeren wij in eigen beheer uit, doch indien er sprake is van complexere problemen, maken wij gebruik van de zeer uitgebreide expertise van de KVPA te Amsterdam. Met de aldaar werkende specialisten onderhouden wij een nauwe verwijsrelatie. Bleken van het gebit is een veelvuldig toegepaste en beproefde behandeling. Tegenwoordig steeds vaker gedaan op verzoek van de patiënt. (40% van de cliënten geeft aan een witter gebit te willen) De mogelijkheden lopen uiteen van een lokale spotbleaching van enkele tanden, tot een total bleaching van het gebit. Daarbij is het mogelijk een keuze te maken tussen de enerzijds wat langzamer verlopende Opalescense methode (5 dagen thuisbleken met een mal) of de spectaculaire Britesmile methode. Bij de laatste methode geschiedt het bleekproces in anderhalf uur tijd. Ook bestaat tegenwoordig de mogelijkheid om met Treswhite met prefab malletjes zelf thuis te bleken. Wij hebben speciaal getraind personeel op TCV die met u al deze mogelijkheden door kunnen nemen en met u de beste keuze kunnen maken. Een andere vorm van bleken is intern bleken. De gebeurt bij avitale elementen (tanden waarvan de zenuw dood of verwijderd is) Dit kan bij donkere tanden een wezenlijk onderdeel van een esthetische behandeling vormen. Het afsluiten van de intern gebleekte tanden geschiedt altijd met fluorescente* composieten die een duurzaam esthetisch resultaat geven. * Fluorescent wil zeggen lichtgevend bij een bepaalde lichtbron. (bv bij zonlicht)


 

Deze foto’s brengen een linker voortand in beeld die intern gebleekt is, in combinatie met extern bleken van de rest van het gebit.

Composiet: (vullingen en facings) Voor het maken van vullingen wordt gebruik gemaakt van de Esthetic Layering techniek. Met meervoudige lagen vulmateriaal wordt de tand op een hele natuurljike wijze hersteld. Doelstelling is om hierbij te komen tot een “invisible dentistry”. De vulling is niet meer van de tand te onderscheiden met minimale schade aan de tand.


 

Een voorbeeld waarbij drie afgebroken tanden middels een maltechniek werden hersteld

Het gebruikte composiet is van de Italiaanse firma Micerium (www.micerium.com). Vernieuwend is het gebruik van een fluorescent composiet. Deze eigenschap geeft een grotere helderheid aan de restauratie, wat leidt tot een natuurlijke integratie met de te herstellen tand of kies. Natuurlijke gebitselementen hebben namelijk ook fluorescentie.

 

Een voorbeeld van het dichten van een te grote ruimte tussen de voortanden

Een inmiddels lange ervaring op dit gebied heeft geleid tot veel expertise op dit gebied. Met composiet kunnen dan ook spectaculaire resultaten worden behaald. Afgebroken hoeken kunnen worden hersteld, amalgaam vullingen kunnen vrijwel onzichtbaar worden vervangen. Voortanden kunnen worden gecorrigeerd qua kleur, vorm en stand. Dit in relatief korte tijd met een reparabel en dynamisch karakter.


 

Een onzichtbare kleine vulling aan de achterkant van de kleine kies.

Porselein: ( kronen en bruggen; facings en inlays) Op het gebied van uitgebreider herstelwerk maken wij gebruik van o.a. de Procera techniek. Met deze methode is het nu mogelijk kronen en ook bruggen te maken die geheel metaalvrij zijn. De gescande en vervolgens in Zweden gefabriceerde kappen leiden tot een zeer goede pasvorm van de restauraties. Het gebruikte Zirconium heeft een grote sterkte en een goede esthetiek. Uw kronen en bruggen vallen daarbij niet meer “donker” weg, maar behouden helderheid. Avitale (afgestorven) elementen worden door ons eerst indien nodig opgebleekt en daarna voorzien van glasvezelstiften, om licht en helderheid in de tanden te verkrijgen of te behouden. Voor een goed esthetisch eindresultaat is een zeer nauwe samenwerking met een tandtechnicus noodzakelijk. Op TCV is een eigen tandtechnicus werkzaam, de heer R. Huijsmans. Voor het bereiken van een hoog esthetisch eindresultaat is het nodig dat de kroon of brug in een individuele sessie met de client wordt opgebakken. Uiteraard brengt dit veel meer werk met zich mee. Dit weegt echter ruimschoots op tegen het niveau wat daarbij uiteindelijk behaald wordt. In dit verband wordt samengewerkt met het Oral Design Center te Blaricum (www.odch.nl).


 

Een voorbeeld van twee zirconium kronen op de voortanden en composiet op de kleine voortanden.

Facings van porselein zijn misschien wel de mooiste en duurzaamste methode om maximale esthetiek te verkrijgen. In nauwe samenwerking met de tandtechnicus wordt een plan opgesteld en een wax-up gemaakt om het beslijpen van de tanden tot een minimum te beperken. Daarna worden de tanden minimaal beslepen, de facings gemaakt en uiteindelijk op de tanden heel stevig verlijmd.


 

Een voorbeeld van facingtechniek.

Orthodontie en implantologie Uiteraard zijn scheve tanden en kiezen soms daadwerkelijk een doorn in het oog….. Veel knowhow op dit gebied, mede in relatie met restauratieve tandheelkunde is aanwezig. Soms is het nodig om eerst een goed uitgangspunt te creëren alvorens tot restauratie over te gaan. Orthodontie (het recht zetten van tanden en kiezen) is dan vaak de enige mogelijkheid. Op TCV bestaat een directe samenwerking met de aldaar gevestigde orthospecialist. In andere gevallen als er onvoldoende tandstructuur aanwezig is om nog iets op te bouwen, kan een implantaat nodig zijn. Op dit gebied werken wij samen met onze implantoloog Robin Hoogeveen. Op vrijdagen is hij werkzaam binnen onze praktijk.